Росен Рашев Рошпака – изложба “Спомен от детството” 2016

Начало/Росен Рашев - Рошпака :: "Спомен от детството" :: 12.10. - 05.11.2016/Росен Рашев Рошпака – изложба “Спомен от детството” 2016