Димитър Вецин – “Пред бащината къща”, 42/50

Начало/Димитър ВЕЦИН - "Преди Коледа" :: изложба, 24.11.2016 - 13.12.2016/Димитър Вецин – “Пред бащината къща”, 42/50