Елисавета Ангелова – На гости при стария щърк- 50×50