Даниела ЗЕКИНА и Петър БОЯДЖИЕВ

ПАРАБОЛА

живопис, графика и други медии

08 – 23 юни 2017

Картините на Даниела и Петър са малки визуални истории с алегоричен характер, реализирани посредством смесени техники върху платно, с изразните средства на живописта или графиката, но също така и с прибавени релефни елементи.

Творбите им позволяват няколко различни четения, като не винаги основният, истински смисъл е разпознаваем от пръв поглед.

Произведенията на Зекина и Бояджиев се различават в избора на сюжет, стил и техника, но все пак имат една обединяваща линия, която се изразява в използването на графичните знаци – букви, ноти, цифри, чрез които всеки един от художниците създава своя собствена визуална азбука.

Даниела Зекина и Петър Бояджиев са български художници, които живеят и работят в Монреал, Канада от 24 години.

През 2014 година, след дългогодишно отсъствие от българската художествена сцена, авторите представят в галерия „Париж“ изложбата си „Алегории“ – изцяло с графични творби. В сегашната им изложба „Парабола“, Даниела Зекина показва своите живописни картини, а Петър Бояджиев – дигитални графики със смесена техника и отпечатани върху платно.