Обща експозиция

ЖИВОПИС

25 май – 9 юни 2018

Снимки от изложбата