Петър БОЯДЖИЕВ | Даниела ЗЕКИНА

ВИДЕНИЯ

изложба живопис, графика, рисунка и колаж

14 – 30 юни 2019

Цикълът „Реминисценции“ от Бояджиев представлява множество видове пеперуди, които са безвъзвратно изчезнали от лицето на земята, поради човешката дейност. Авторът успява чрез своите картини по своеобразен начин да ги възкреси и възроди за окото на зрителя, като така болезнено напомня от каква красота се лишава човечеството, поради своето неразумно замърсяване и отравяне на природата. Пеперудите са нарисувани и колажирани върху ръчна хартия, която е точно толкова тънка и крехка, колкото техните крила, като на места е полуразкъсана, за да напомни още по-категорично, че живота на тези красиви създания вече не е реалност. Освен това в нея са забити и малки карфици, които сякаш искат да застопорят този път завинаги пеперудената им изящност. Нежност, крехкост и болезнена красота струи от тези реминисценции на пеперуди, които с тъга, но и с някаква величественост ни напомнят за своето съществуване.

Творбите на Даниела Зекина кореспондират изключително добре с творбите на Бояджиев, поради същата обединяваща красота, която има в нейните женски лица. Картините са триизмерни, добавени са множество допълнителни елементи, които излизат извън класическото платно и спомагат произведението да изглежда като малка скулптура. Римски цифри, букви, части от рамки, въжета и цветни стъкла са само част от прикачените неща, които правят творбата различна, говореща и разказваща своята тайнствена история. Лицата са майсторски нарисувани, с прецизна техника, но по-важното в тях е загадъчното им излъчване, замисления им поглед, който сякаш гледа през зрителя, тишината в очите им, която събужда нашето въображение и като че ли започваме да чуваме техните мисли.

Може би за пръв път има такава силна близост между двамата автори и това е най – вече поради две обединяващи произведенията им думи, а именно – проблясваща красота.

Петър БОЯДЖИЕВ :: Реминисценции

Даниела ЗЕКИНА :: Живопис

Още снимки от изложбата