Димитър КАРАТОНЕВ

„Кадифено утро“

живопис и графика

10 – 28 май 2021

ЖИВОПИС

ЖИВОПИС, малки формати: 20/20 см. и  30/25 см.

ГРАФИКА

  • Указаните размери на графиките са в рамкиран вид (вкл. паспарту и рамка). 

Снимки и видео от изложбата