summertime-2021-panorama

SUMMERTIME 2021

обща лятна експозиция

12 юли – 10 септември 2021

Произведения от изложбата

Керамични скулптури от Изабел НЕМЕЧЕК

Общ изглед на изложбата