WINTERTIME 2022

обща зимна експозиция

10 януари – 31 март 2022

Произведения от изложбата

Общи снимки на експозицията