БОЖИДАР ДИНКОВ

„Натюрморти“

изложба, живопис

12 – 30 април 2022 г.

(удължена до 12 май 2022)

Произведения от изложбата

Снимки от изложбата

Видео от изложбата