Искрен СЕМКОВ

„Паралелни реалности“

изложба, живопис

25 май – 25 юни 2022 г.

Акварелни миниатюри

Подредба на изложбата

Снимки

Видео