WINTERTIME 2023

обща зимна експозиция

9 януари – 31 март 2023 г.

Произведения от изложбата

Общ изглед на изложбата