SUMMERTIME 2023

обща лятна експозиция

20 юни – 30 септември 2023 г.

Нови творби през септември :: Петя ТАНЕВА (акварел), Борис ЖЕЛЕВ (акрил), Марина БОГДАНОВА (темпера)

Произведения в лятната изложба