SUMMERTIME 2024

обща лятна експозиция

1 юли – 14 септември 2024

Снимки и видео от изложбата