Елисавета Ангелова – изложба в галерия Париж 2017

/Елисавета Ангелова – изложба в галерия Париж 2017