Автори на галерия ПАРИЖ

Начало/Автори на галерия ПАРИЖ
Автори на галерия ПАРИЖ 2017-05-29T10:29:43+00:00

РЕАЛИЗЪМ :: хиперреализъм, магически реализъм, сюрреализъм

АНДРИАН БЕКЯРОВ
АНДРИАН БЕКЯРОВреализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм
КИРИЛ МИТОВСКИ
КИРИЛ МИТОВСКИмагически реализъм
ИВАН СТРАТИЕВ
ИВАН СТРАТИЕВреализъм, сюрреализъм
РОСЕН КРЪСТЕВ
РОСЕН КРЪСТЕВмагически реализъм

НАИВИЗЪМ :: НЕО-НАИВИЗЪМ

РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОЛАНА
РОЛАНА
СЕВДА ПОТУРЛЯН
СЕВДА ПОТУРЛЯН
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВ
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИН

Керамика, Графика, Стиймпънк

Димитър НИКОЛАЕВ
Димитър НИКОЛАЕВ(Керамика)
ИВАН НИНОВ
ИВАН НИНОВ( графика)
Димитър МИНКОВ
Димитър МИНКОВ(Стиймпънк, Скрап-скулптура)

Декоративно и абстрактно изкуство, рисунка и колаж

АННА ДИМОВА
АННА ДИМОВАживопис
НЕВЕНА АНГЕЛОВА
НЕВЕНА АНГЕЛОВАабстрактна живопис, рисунка и колаж

Български художници, живеещи и творящи в чужбина

Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА
Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА( Канада )
РУСЛАН КОТЕВ
РУСЛАН КОТЕВ( Англия )
Даниела САМОВОЛСКА и Владимир ОВЧАРОВ
Даниела САМОВОЛСКА и Владимир ОВЧАРОВ( САЩ )