Автори на галерия ПАРИЖ

/Автори на галерия ПАРИЖ
Автори на галерия ПАРИЖ 2017-08-11T17:22:22+00:00

РЕАЛИЗЪМ :: хиперреализъм, магически реализъм, сюрреализъм

АНДРИАН БЕКЯРОВ
АНДРИАН БЕКЯРОВреализъм
КИРИЛ МИТОВСКИ
КИРИЛ МИТОВСКИмагически реализъм
БОЙКО КОЛЕВ
БОЙКО КОЛЕВхиперреализъм
МАРИНА БОГДАНОВА
МАРИНА БОГДАНОВАреализъм, сюрреализъм
ИВАН СТРАТИЕВ
ИВАН СТРАТИЕВреализъм, сюрреализъм
РОСЕН КРЪСТЕВ
РОСЕН КРЪСТЕВмагически реализъм
ДИМИТЪР БОГДАНОВ
ДИМИТЪР БОГДАНОВсюрреализъм, магически реализъм

НАИВИЗЪМ :: НЕО-НАИВИЗЪМ

РОЛАНА
РОЛАНА
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
РОСЕН РАШЕВ - РОШПАК
ПЕТЪР ДИМОВ
ПЕТЪР ДИМОВ
ДИМИТЪР ВЕЦИН
ДИМИТЪР ВЕЦИН

Акварел, рисунка, декоративно и абстрактно изкуство

СЕВДА ПОТУРЛЯН
СЕВДА ПОТУРЛЯН
АННА ДИМОВА
АННА ДИМОВАживопис
НЕВЕНА АНГЕЛОВА
НЕВЕНА АНГЕЛОВАабстрактна живопис, рисунка и колаж

Керамика, Графика, Стиймпънк

Димитър НИКОЛАЕВ
Димитър НИКОЛАЕВ(Керамика)
ИВАН НИНОВ
ИВАН НИНОВ( графика)
Димитър МИНКОВ
Димитър МИНКОВ(Стиймпънк, Скрап-скулптура)

Български художници, живеещи и творящи в чужбина

Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА
Петър БОЯДЖИЕВ и Даниела ЗЕКИНА( Канада )
РУСЛАН КОТЕВ
РУСЛАН КОТЕВ( Англия )
Даниела САМОВОЛСКА и Владимир ОВЧАРОВ
Даниела САМОВОЛСКА и Владимир ОВЧАРОВ( САЩ )