Петко АНТОНОВ е роден през 1952 г. в град Русе.

1971  -Завършва Художествената Гимназия в София
1978 – Завършва Велико-Търновския Университет, специалност Живопис
1991 – Член на Съюза на Българските Художници

В периода 1991 – 2010 година, художникът излага своите произведения предимно в галерии в Германия и Швейцария. Майстор на цвета и полуабстрактната композиция. Изкушен от техниката на рисунката, акварела и маслената живопис.

„Антонов тръгва от абстрактното – образ на убягващото чувство, за да достигне условността в конкретното. Така разтворения в живопис образ е преоткрит в очарованието на истината за простите неща – класическите сюжети натюрморт и пейзаж. Образите на едно състояние на духа вече са намерили своята поетическа метафора. Така в платната на Антонов срещаме живописния знак на вечните неща, които крепят взривените ни от гняв и неудовлетвореност сетива и души.“ Ирина Аврамова

Поет в рефлексията си към света, художникът Антонов намира диалог със стиховете на Блага Димитрова, Константин Попов и други поети на страниците на един от томовете „Българска библиотека“, издадени в Германия с акварели и рисунки с туш.

„Духът е четка,
туш –
незримостта. Мигът се
самонаписва.“

Petko Antonov- hudozhnik

Избрани произведения  (архив)