Владимир ШУНЕВ е роден през 1961 г. в гр. Дупница.

Има инжeнерно образование, но след 1990 г. се отдава изцяло на изкуството.

Художник с над двадесет и пет самостоятелни изложби, множество участия в общи експозиции и пленери, носител на награда за живопис от Регионална изложба “Струма-95”, България и награда за живопис от Международен симпозиум по живопис “Алей-2002”, Ливан.

Отличителни елементи в произведенията на художника са оригиналната техника, стилизацията на композицията и финото живописно чувство. Тези похвати, авторът умело използва през годините за създаването на творби с разнообразни сюжети:

  • пасторални композиции в стил наив
  • стилизирани градски и провансалски пейзажи
  • интерпретации на древни скални рисунки
  • етно мотиви и обредни символи
Vladimir SHUNEV- hudozhnik- art naiv

Владимир ШУНЕВ – художник, наивизъм

Избрани произведения (архив)