Иван Стратиев – портрет на един антиквар в Париж

/Иван Стратиев – портрет на един антиквар в Париж