Nenchevi-Sveti Merkuriy-30×22-koptska ikona

/Nenchevi-Sveti Merkuriy-30×22-koptska ikona