Петър Димов – Утро, 62/75 см. 2017

/Петър Димов – Утро, 62/75 см. 2017