Налични картини от художника Спас Цветков.
Авторът е роден през 1950г. в с.Марулево, Благоевградско.
Самобитен художник, който умело съчетава наивистичното изкуство с техниката на поантилизма.

Go to Top