“Абстрактно” – керамика от Димитър НИКОЛАЕВ

/“Абстрактно” – керамика от Димитър НИКОЛАЕВ