Абстрактно пано II – керемика от НИКОЛАЕВ

///Абстрактно пано II – керемика от НИКОЛАЕВ