Размери на платното: 45/55 см

Смесена техника върху платно

Подписана: Да, 2017 г.

Рамкирана с дървена рамка

Художник: Росен Рашев – Рошпака