“Cukurcum Art” – акарел от Севда ПОТУРЛЯН

/“Cukurcum Art” – акарел от Севда ПОТУРЛЯН

“Cukurcum Art” – акарел от Севда ПОТУРЛЯН

Размери на акварела: 25/35 см

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Рамкиран с паспарту, стъкло и рамка – 43/53 см.

Художник: Севда ПОТУРЛЯН

Описание

Размери на акварела: 25/35 см

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Рамкиран с паспарту, стъкло и рамка – 43/53 см.

(виж допълнителната снимка)

Датиран и подписан: Да, 2015 г.

Художник: Севда ПОТУРЛЯН