“Food 11” (Фенер) – картина от Бойко КОЛЕВ

///“Food 11” (Фенер) – картина от Бойко КОЛЕВ