“Големите риби” – картина от Росен РАШЕВ

/“Големите риби” – картина от Росен РАШЕВ

“Големите риби” – картина от Росен РАШЕВ

Изчерпан

*Продадена

Размери на платното: 50/50 см

Смесена техника, Масл. бои, платно

Датирана и подписана: Да, 2016 г.

Описание

*Продадена

Размери на платното: 50/50 см

Смесена техника, Масл. бои, платно

Датирана и подписана: Да, 2016 г.

 

Автор: Росен Рашев- РОШПАК