“Градски фрагменти” – акварел от Севда Потурлян

/“Градски фрагменти” – акварел от Севда Потурлян

“Градски фрагменти” – акварел от Севда Потурлян

Размери на акварела: 25/35 см

В рамкиран вид:  43/53 см.

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Датиран и подписан: Да, 2015 г.

Художник: Севда ПОТУРЛЯН

Описание

Размери на акварела: 25/35 см

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Рамкиран с паспарту, стъкло и рамка – 43/53 см.

(виж допълнителната снимка)

Датиран и подписан: Да, 2015 г.

Художник: Севда ПОТУРЛЯН