На двора – картина от Димитър ВЕЦИН

///На двора – картина от Димитър ВЕЦИН

На двора – картина от Димитър ВЕЦИН

Изчерпан

*Продадена

Размери на платното: 35/70 см

Масл. бои, платно – 2015 г.

Описание

*Продадена

Размери на платното: 35/70 см

Масл. бои, платно

Рамкирана – паспарту и рамка

Датирана и подписана: Да, 2015 г.

Художник: Димитър ВЕЦИН