Димитър Вецин – Натоварено магаре – 65×75 2009

//Димитър Вецин – Натоварено магаре – 65×75 2009