“Натюрморт” – картина от Иван НИНОВ

///“Натюрморт” – картина от Иван НИНОВ