Размери: 62/75 см

Смесена техника върху платно

Подписана от автора: Да

Художник: Росен Рашев – Рошпака