Станислав Вардев – “Платноходи във времето”, живопис

//Станислав Вардев – “Платноходи във времето”, живопис