РОШПАКА – “Посрещане”, 50/40, 2016 г.

Начало/"Посрещане на слънцето" - картина от РОШПАКА/РОШПАКА – “Посрещане”, 50/40, 2016 г.