Румен МАЛЧЕВ – “Семейство”, 46/38 см

//Румен МАЛЧЕВ – “Семейство”, 46/38 см