“Среща” – акварел от Севда ПОТУРЛЯН

/“Среща” – акварел от Севда ПОТУРЛЯН

“Среща” – акварел от Севда ПОТУРЛЯН

Размери на акварела: 25/33 см

В рамкиран вид: 40/48 см.

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Година на създаване: 2017

Художник: Севда ПОТУРЛЯН

Описание

Размери: 25/33 см

Техника: акварел, акварелен молив и акварелен пастел

Рамкиран с паспарту, стъкло и рамка – 40/48 см.

Година на създаване: 2017

Художник: Севда ПОТУРЛЯН