“Стария град в края на лятото” – картина от Руслан КОТЕВ

///“Стария град в края на лятото” – картина от Руслан КОТЕВ