“Зелено” – натюрморт от БЕКЯРОВ

///“Зелено” – натюрморт от БЕКЯРОВ