Андриан БЕКЯРОВ – “Зелено”, 2016 – 23/41 см.

Начало/"Зелено" - натюрморт от БЕКЯРОВ/Андриан БЕКЯРОВ – “Зелено”, 2016 – 23/41 см.