Павлина Чукия – Женствен листопад, акварел

Начало/"Женствен листопад" I - акварел от Павлина Чукич/Павлина Чукия – Женствен листопад, акварел