“Живот” – картина от Анна ДИМОВА

///“Живот” – картина от Анна ДИМОВА