Росен Рашев – Големите риби, 2016

/Росен Рашев – Големите риби, 2016