Руслан КОТЕВ – “Импресия II”, 80/70 см.

Начало/Руслан КОТЕВ – “Импресия II”, 80/70 см.