Станислав ВАРДЕВ -“Маса за двама”, живопис 70/50

/Станислав ВАРДЕВ -“Маса за двама”, живопис 70/50